Unit 8: Places (Nơi Chốn)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 8 Palces (Nơi Chốn). Trong bài này chúng ta sẽ biết cách hỏi và chỉ đường trong phần ( Asking The Way) và biết cách gửi thư trong phần (At The Post Office).

UNIT 8: PLACES

NƠI CHỐN

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Asking The Way Unit 8 Lớp 7 Trang 79 SGK

 At The Post Office Unit 8 Lớp 7 Trang 83 SGK

 

 

GRAMMAR, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người ghìm chân bạn không phải con người của bạn, mà là con người bạn nghĩ không phải là mình.
It’s not who you are that holds you back, it’s who you think you’re not.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog