Insane

Our Food Unit 12 Lớp 7 Trang 119 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 Unit 12 Let's Eat phần B Our Food Trang 119 SGK. Để giúp chúng ta không bị đâu bụng hay có vấn đề trong việc ăn uống, chúng ta nên bảo quản và vệ sinh thực phẩm trước khi ăn nhé các bạn.

UNIT 12: LET’S EAT!

ĂN THÔI

 

B. OUR FOOD (THỨC ĂN CỦA CHÚNG TA)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Bác sĩ : Ba, em làm sao nào?

Ba : Em cảm thấy đau khủng khiếp. Em đau bụng dữ lắm.

Bác sĩ : Chắc hẳn là do món gì em ăn rồi. Ba mẹ em khoẻ không?

Ba : Dạ. Họ khoẻ.

Bác sĩ : Đêm rồi em ăn gì?,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy lôi ý nghĩ rời khỏi những điều phiền muộn... bằng tai, bằng gót chân, hay bằng bất cứ cách nào mà bạn làm được.
Drag your thoughts away from your troubles... by the ears, by the heels, or any other way you can manage it.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên