Chương IX : Thần kinh và giác quan – Tiết 5 : Hệ thần kinh sinh dưỡng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 154
Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 154


Câu 2 : Hãy trình bày phản xạ điều hòa hoạt động của tim và hệ mạch trong các trường hợp sau :

– Lúc huyết áp tăng cao

– Lúc hoạt động lao động.

Hướng dẫn giải


Điều hòa tim mạch bằng phản xạ sinh dưỡng trong các trường hợp ;

– Lúc huyết áp tăng cao

Áp thụ quan bị kích thích, xuất hiện xung truyền về trung ương phụ trách tim mạch nằm trong các nhân xám thuộc bộ phận đối giao cảm theo dây li tâm (dây X hay mê tẩu) tới tim làm giảm nhịp co và lực co đồng thời làm dãn các mạch da và mạch ruột gây hạ huyết áp (có thể giới thiệu học sinh tham khảo hình 48-2 trong bài).

– Hoạt động lao động

Khi lao động xảy ra sự ôxi hóa glucôzơ để tạo năng lượng cần cho sự co cơ, đồng thời sản phẩm phân hủy của quá trình này là C02 tích lũy dần trong máu. (Đúng ra là H+ được hình thành do :


Xem thêm tại: http://dehoctot.vn/chuong-ix-than-kinh-va-giac-quan-tiet-6-co-quan-phan-tich-thi-giac-14510.html
, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một nhóm người nghĩ giống nhau không bằng một người có nhiều cách nghĩ khác nhau.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches