Sports Unit 13 Lớp 7 Trang 129 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 13 Activities phần A Sports trang 129 SGK. Một cuộc khảo sát thanh thiếu niên gần đây ở Mĩ có một kết quả đáng ngạc nhiên. Cuộc khảo sát đơn giản. Người ta hỏi các thanh thiếu niên: bạn thích những môn thể thao gì?

UNIT 13: ACTIVITIES

HOẠT ĐỘNG

 

A. SPORTS (THỂ THAO)

1. Listen and read. Then answer the questions. (Nghe và đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)

Một cuộc khảo sát thanh thiếu niên gần đây ở Mĩ có một kết quả đáng ngạc nhiên. Cuộc khảo sát đơn giản. Người ta hỏi các thanh thiếu niên: bạn thích những môn thể thao gì?

Đây là mười môn thể thao được ưa chuộng hàng đầu.

 


,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Muốn yêu cho ra yêu một người đàn bà, ta phải yêu nàng như nàng sẽ phải chết ngày mai.
Ngạn ngữ Ả rập
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967