Ring ring

Unit 10: Health And Hygiene (Sức Khỏe và Vệ Sinh)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 10 Personal Hygiene (Sức Khỏe và Vệ Sinh). Trong bài này chúng ta sẽ học vệ sinh cá nhân (Personal Hygiene) và đau răng nặng (A Bad Toothache).

UNIT 10: HEALTH AND HYGIENCE

SỨC KHỎE VÀ VỆ SINH

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Personal Hygiene Unit 10 Lớp 7 Trang 99 SGK

 A Bad Toothache Unit 10 Lớp 7 Trang 103 SGK

 

 

I. GRAMMAR, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi cái đầu nghĩ, cái lưỡi được nghỉ.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên