Schedules Unit 4 Lớp 7 Trang 42 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 4 At School Schedules trang 42 SGK. Trường học ở Mĩ hơi khác với trường học ở Việt Nam. Thường thường không có đồng phục nhà trường. Lớp học bắt đầu lúc 8 giờ 30 mỗi sáng và ngày học chấm dứt lúc 3 giờ 30 hay 4 giờ. Không có lớp vào Thứ Bảy.

UNIT 4: AT SCHOOL

Ở TRƯỜNG

 

A. SCHEDULES (THỜI KHÓA BIỂU)

Schedules 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.)

- Bây giờ 7 giờ.             Bây giờ 4 giờ 15                    Bây giờ 5 giờ 25.

                                    Bây giờ 15 ph sau 4 giờ         Bây giờ 25 ph sau 5 giờ.

- Bây giờ 8 giờ 30                    Bây giờ 9 giờ 40                    Bây giờ 1 giờ 45

Bây giờ 30 phút sau 8 giờ        Bây giờ 10 giờ kém 20          Bây giờ 2 giờ kém 15

Now practice saying the time with a partner. (Bây giờ thực hành nói giờ với một bạn cùng học.),

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn trở mình sau thời điểm đáng lẽ phải thức dậy, thế là hỏng rồi. Hãy bật dậy ngay lập tức.
If you once turn on your side after the hour at which you ought to rise, it is all over. Bolt up at once.
Walter Scott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog