Chương 7. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng – Hướng dẫn giải bài tập 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 203 SGK Vật Lý lớp 10
Chương  7. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng – Hướng dẫn giải bài tập  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang  203  SGK Vật Lý lớp 10


******

 


Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)


Viết công thức xác định độ lớn của lực căng bề mặt của chất lỏng. Hệ số căng bề mặt phụ thuộc những yếu tố nào của chất lỏng?


Hướng dẫn giảiHọc sinh tự giải. 


Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)


Mô tả hiện tượng dính ướt và hiện tượng không dính ướt chất lỏng. Bề mặt của chất lỏng ở sát thành bình có dạng như thế nào khi thành bình bị dính ướt?, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Với phân tích cuối cùng, tình yêu là cuộc sống. Tình yêu không bao giờ thất bại và cuộc sống không bao giờ thất bại chừng nào còn có tình yêu.
On the last analysis, then, love is life. Love never faileth and life never faileth so long as there is love.
Henry Drummond
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t