Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương 7. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng – Hướng dẫn giải bài tập 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 203 SGK Vật Lý lớp 10
Chương  7. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng – Hướng dẫn giải bài tập  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang  203  SGK Vật Lý lớp 10


******

 


Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)


Viết công thức xác định độ lớn của lực căng bề mặt của chất lỏng. Hệ số căng bề mặt phụ thuộc những yếu tố nào của chất lỏng?


Hướng dẫn giảiHọc sinh tự giải. 


Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)


Mô tả hiện tượng dính ướt và hiện tượng không dính ướt chất lỏng. Bề mặt của chất lỏng ở sát thành bình có dạng như thế nào khi thành bình bị dính ướt?, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kinh doanh, bạn biết đấy, có thể mang cho bạn tiền bạc, nhưng tình bạn thì hiếm khi nào.
Business, you know, may bring you money, but friendship hardly ever does.
Jane Austen
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên