Polaroid

Chương II: Cảm ứng – Tập tính của động vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 126
Chương II: Cảm ứng – Tập tính của động vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 126


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

– Tập tính là chuỗi những phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể, nhờ đó động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại.

– Tập tính bẩm sinh là những hoạt động cơ bản của động vật, sinh ra đã có, di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.

– Tập tính học được là tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.

– Cơ sở thần kinh của tập tính là các phản xạ không điều kiện và có điều kiện


II. GỢI Ý VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA


PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN


♦     Hãy cho biết tập tính nào dưới đây là tập tính bẩm sinh, tập tính học được:


–        Đến thời kì sinh sản, tò vò cái đào một cái hố trên mặt đất để làm tổ rồi bay di bắt một con sâu bướm, đốt cho sâu bị tê liệt, rồi bỏ vào tổ. Tiếp đó, tò vò cái đẻ trứng vào tổ và bịt tổ lại. Sau một thời gian, tò vò con nở từ trứng ra và ăn con sâu. Các tò vò cái con lớn lên lặp lại trình tự đào hố và đẻ trứng như tò vò mẹ (dù không nhìn thấy các tò vò cái khác làm tổ và sinh đẻ).


  Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm (ca dao).


  Khi nhìn thấy đèn giao thông chuyển sáng màu đỏ, những người qua đường dừng lại.


Trả lời:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu làm hư hỏng đi những tâm hồn tốt và làm tốt lên những tâm hồn hư hỏng.
Ngạn ngữ Tây Ban Nha
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên