XtGem Forum catalog

Listening Unit 5 Lớp 12 Trang 56

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 5 Higher Education Listening trang 56 SGK.

 UNIT 5: HIGHER EDUCATION

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, em hãy nói về các vấn đề mà em cho là khó khăn khi học ở một trường mới.

* Nghe và lặp lại:

proportion                     international                     agricultural

majority                        available                            rural

tutorial                          appointment                     thoroughly

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ghen tuông là căn bệnh, tình yêu là khỏe mạnh. Tâm hồn non nớt thường nhầm lẫn hai trạng thái này, hoặc cho rằng tình yêu càng lớn, ghen tuông càng mạnh
thực ra, chúng gần như không tương thích; cảm xúc này thường không để lại chỗ cho cảm xúc kia.
Jealousy is a disease, love is a healthy condition. The immature mind often mistakes one for the other, or assumes that the greater the love, the greater the jealousy
in fact, they are almost incompatible; one emotion hardly leaves room for the other.
Robert A Heinlein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên