pacman, rainbows, and roller s

In Class Unit 5 Lớp 7 trang 51 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 5 Work and Play In Class trang 51 SGK. Now ask and answer five questions about Mai. (Bây giờ hỏi và trả lời 5 câu hỏi về Mai.)

UNIT 5: WORK AND PLAY

LÀM VIỆC VÀ GIẢI TRÍ

A. IN CLASS (Ở LỚP)

1. Listen and read. (Nghe và đọc.)

Mai là học sinh trường Quang Trung. Chị ấy học lớp 7. Một tuần chị đi học 6 ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Bảy.

Các giờ học luôn luôn bắt đầu lúc 7 giờ, và kết thúc lúc 11 giờ 15. Ở trường chị học nhiều môn khác nhau.

Chị học cách sử dụng máy vi tính ở giờ môn điện toán. Mai rất thích máy vi tính. Đây là giờ học ưa thích của chị.

Ở giờ địa lí, chị nghiên cứu về bản đồ, và học về những quốc gia khác nhau. Mai nghĩ môn địa lí khó.

Hôm nay giờ học cuối của Mai là Vật lí. Chị làm vài cuộc thí nghiệm. 

Now ask and answer five questions about Mai. (Bây giờ hỏi và trả lời 5 câu hỏi về Mai.), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn gặp những người sẽ quên bạn. Bạn sẽ quên những người mình gặp. Nhưng đôi khi bạn gặp những người mình không thể quên. Đó là 'bạn bè'.
You meet people who forget you. You forget people you meet. But sometimes you meet those people you can't forget. Those are your 'friends.'
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên