Polly po-cket

Ôn tập học kì I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 112

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người mắc nợ chẳng khác nào nô lệ.
A man in debt is so far a slave.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên