Pair of Vintage Old School Fru

Lịch Sử 8 -Bài 15- CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1927-1921)Sử 8 -Bài 15- CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1927-1921)I . HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917.

1.Tình hình nước Nga trước cách mạng :- Năm 1914 Nga Hòang Ni cô lai II đẩy nhân dân vào cuộc chiến tranh đế quốc , gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước .- Các tầng lớp nhân dân chịu đựng mọi nỗi khổ .- Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga Hòang lan rộng khắp nơi2 Cách mạng tháng Hai năm 1917* Diễn biến- 23-2 , chín vạn nữ công nhân ở Pêtrô grat biểu tình.- Ba ngày sau tổng bãi công được sự hưởng ứng của công nhân .- 27-2 do Đảng Bôn sê vích lãnh đạo , công nhân chuyển từ tổng bãi công thành khởi nghĩa vũ trang , binh lính ngả theo Cách mạng, chế độ quân chủ chuyên chế bị lật đổ.* Kết quả :- Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai đã lật đổ chế độ Nga Hòang .-Hai chính quyền song song tồn tại : các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính và chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản .* Tính chất của Cách mạng tháng Hai là cuộc cách mạng dân chủ tư sản , lật đổ chế độ Nga Hòang.Lịch Sử 8 -Bài 15- CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1927-1921)Hình : bãi công ở Pê trô grat tháng 2-1917Lịch Sử 8 -Bài 15- CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1927-1921)Bãi công của Công nhân nhà máy Putilop 2-1917

3. Cách mạng tháng 10 năm 1917.Lịch Sử 8 -Bài 15- CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1927-1921)Hình: Luận cương 4-1917 Lên nin : nhiệm vụ cách mạng* Diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê trô grat- 7-10-1917 Lê nin bí mật từ Phần Lan về Pê trô grat chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.- 24-10 Lê -nin đến điện Xmô -nưi chỉ huy … và chiếm toàn bộ Pê- trô -grat , vây Cung điện mùa đông .- 25-10-1917 ( 7-11) Cung điện mùa đông bị chiếm , chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ.- Đầu 1918 CMXHCN tháng 10 Nga thắng lợi .* Tính chất của CMT10: cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới lật đổ chính phủ lâm thời tư sản.Lịch Sử 8 -Bài 15- CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1927-1921)Hình:Cuộc biểu tình trên đừơng phố Petrograd, 18 /6/1917 .II.CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917.

1 Xây dựng chính quyền Xô Viết :- Đêm 25-10 tại Đại hội Xô Viết tòan Nga lần II thông qua :+ Tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết do Lê nin đứng đầu.+ Thông qua 2 sắc lệnh:*“Sắc lệnh hòa bình” : đáp ứng mong muốn hòa bình ,chấm dứt chiến tranh của đại đa số nhân dân lao động .* “Sắc lệnh ruộng đất”đem lại hơn 150 triệu ha ruộng đất cho nông dân , đáp ứng nguyện vọng thiết thực cho nông dân.- Thực hiện :+Xóa bỏ đẳng cấp xã hội và đặc quyền của giáo hội .+Thực hiện nam nữ bình quyền , quyền tự quyết của các dân tộc .+Nhà Nước nắm các ngành kinh tế then chốt .+Giao cho công nhân kiểm soát , quản lý xí nghiệp nhà máy .- Ký hòa ước B rét –li- tốp với Đức ( 3-1918) nhằm rút nước Nga ra khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất , để có thời gian hòa hoãn củng cố chính quyền , xây dựng quân đội và khôi phục kinh tế

2 .CHỐNG THÙ TRONG GIẶC NGOÀI.Lịch Sử 8 -Bài 15- CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1927-1921)LƯỢC ĐỒ NƯỚC NGA CHỐNG THÙ TRONG GIẶC NGOÀI+ Năm 1919 chính quyền Xô Viết bị 14 nước đế quốc bao vây 4 phía ,tình hình rất nghiêm trọng , kiên quyết chống thù trong giặc ngoài .+ Nội dung chính sách Cộng sản thời chiến .-Quốc hữu hóa tòan bộ xí nghiệp.-Trưng thu lương thực của nông dân .- Nhà nước nắm độc quyền quản lý phân phối lương thực , thực phẩm .-Lao động cưỡng bứcTác dụng : đã động viên sức người sức của, năm 1920 Hồng quân đã đánh tan nội phản và ngoại xâm, bảo vệ và giữ vững Nhà nước Nga Xô Viết+ Nhân dân Xô Viết bảo vệ được thành quả của Cách mạng tháng 10:-Do sức mạnh và sự ủng hộ của nhân dân .-Lòng yêu nước dưới chế độ mới được phát huy mạnh mẽ .-Chính sách cộng sản thời chiến được mang ra thực hiện có hiệu quả.- Hồng Quân chiến đấu dũng cảm.-Chỉ huy quân sự tài ba của nhà lãnh đạo Xô Viết .

3 .Ý NGHĨA LỊCH SỬ CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI- Đối với nước Nga :+Làm thay đổi hòan tòan vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người Nga .+Đưa những người lao động lên chính quyền ,xây dựng chế độ mới – chế độ xã hội chủ nghĩa .- Đối với thế giới :+ Dẫn đến biến đổi lớn lao trên thế giới.+Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản , nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức .+Tạo ra những điếu kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế , phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nướcĐoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập​
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khổ đau cũng như hoa quả. Chúa không khiến nó mọc lên trên những cành quá yếu ớt để chịu nổi nó.
Sorrow is a fruit. God does not make it grow on limbs too weak to bear it.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên