pacman, rainbows, and roller s

A Holiday In Nha Trang Unit 9 Lớp 7 Trang 86 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 9 At Home And Away phần A A Holiday In Nha Trang Trang 86 SGK. Chúng ta cùng tham khảo chuyến đi của Liz đến Nha Trang, xem bạn ấy đã thăm quan và có những kỉ niệm gì nhé.

UNIT 9: AT HOME AND AWAY 

Ở NHÀ VÀ ĐI XA

 

A. A HOLIDAY IN NHA TRANG (KÌ NGHỈ Ở NHA TRANG)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Liz đang nói chuyện với Ba về kì nghỉ vừa qua của cô ấy ở Nha Trang.

Ba : Chào Liz. Chúc mừng bạn đã trở về.

Liz : Chào Ba. Bạn khoẻ không?

Ba : Khoẻ. Kì nghỉ của bạn ở Nha Trang thế nào?

Liz : Thật tuyệt. Tôi trải qua một thời gian thú vị.,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Để số đông cai trị là trái với tự nhiên, vì số đông hiếm khi có thể có tổ chức và thống nhất trong hành động cụ thể, và số ít có thể.
It is unnatural for a majority to rule, for a majority can seldom be organized and united for specific action, and a minority can.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên