XtGem Forum catalog

Chương IV : Ngành thân mềm – Trai sông – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 64
Chương IV : Ngành thân mềm – Trai sông – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 64


I – HÌNH DẠNG, CẤU TẠO

1. Vỏ trai


Vỏ trai gồm 2 mảnh gắn với nhau nhờ bản lể ở phía lưng. Dày chằng ờ bán lề có tính đàn hổi cùng với 2 cơ khép vò (bám chắc vào mặt trong của vỏ) điểu chinh động tác đóng, mở vỏ.

Vỏ trai có lớp sừng bọc ngoài, lớp đá vôi ở giữa và lớp xà cừ óng ánh ở trong cùng (hình 18.2).


Chương IV : Ngành thân mềm – Trai sông – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 64


2. Cơ thể trai

Dưới vỏ là áo trai, mặt ngoài áo tiết : lớp vỏ đá vôi.

Mặt trong áo tạo thành khoang áo … môi trường hoạt động dinh dưỡng của trai. Tiếp đến là 2 tấm mang ở mồi trên. Ở trung tâm cơ thể : phía trong là nán trai và phía ngoài là chân trai.


Chương IV : Ngành thân mềm – Trai sông – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 64


II – DI CHUYỂN

Vỏ trai hé mở cho chân trai hình rời rìu (hỉnh 18.4) thò ra. Nhờ chân trai thò ra rồi thụt vào, kết hợp với dộng tác đóng mở vỏ mà trai di chuyển chậm chạp trong bùn với tốc độ 20 – 30cm một giờ, để lại phía sau một đường rãnh trên mặt bùn.


Chương IV : Ngành thân mềm – Trai sông – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 trang 64

III – DINH DƯỠNG


Hai mép vạt áo phía sau cơ thể trai tạm gắn với nhau tạo nên ống hút nước và ống thoát nước (hình 18.4)., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một nụ hôn phá tan khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu.
One kiss breaches the distance between friendship and love.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên