The Soda Pop

Thực hành đọc phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của Châu Á

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập thực hành đọc phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của Châu Á đơn giản và dễ hiểu. Thượng Hải nằm ở bờ tây Thái Bình Dương, phía đông Trung Quốc, thuộc vùng đồng bằng châu thổ Trường Giang, phía đông là biển Đông Hải, phía nam giáp vịnh Hàng Châu, phía tây liền kề hai tỉnh Giang Tô, Triết Giang, phía bắc là nơi sông Trường Giang đổ ra biển.

ĐỊA LÍ 8 BÀI 6: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ DÂN CƯ

VÀ CÁC THÀNH PHỐ LỚN CỦA CHÂU Á

 

I. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Cãu 1. Dựa vào bình 6.1 và kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau:


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trật tự là nhu cầu và hạnh phúc của một vĩ nhân.
Order is a great person's need and their true well being.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên