Bài 2. Ấn Độ


LỊCH SỬ LỚP 11
BÀI 2. ẤN ĐỘBài 2. Ấn ĐộLược đồ phong trào cách mạng ở Ấn Độ cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX


1.Tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX


Quá trình thực dân xâm lược Ấn Độ


-       Từ đầu thế kỉ XVII chế độ phong kiến Ấn Độ suy yếu ,các nước phương Tây chủ yếu Anh - Pháp đua nhau xâm lược.


-       Kết quả: Giữa thế kỉ XVII Anh hoàn thành xâm lược và đặt ách cai trị Ấn Độ.


Chính sách cai trị của thực dân Anh


 * Về kinh tế, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những điều ác do chúng ta gây ra cho người khác, luôn đeo đuổi chúng ta như bóng với hình.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t