Bài 2. Ấn Độ


LỊCH SỬ LỚP 11
BÀI 2. ẤN ĐỘBài 2. Ấn ĐộLược đồ phong trào cách mạng ở Ấn Độ cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX


1.Tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX


Quá trình thực dân xâm lược Ấn Độ


-       Từ đầu thế kỉ XVII chế độ phong kiến Ấn Độ suy yếu ,các nước phương Tây chủ yếu Anh - Pháp đua nhau xâm lược.


-       Kết quả: Giữa thế kỉ XVII Anh hoàn thành xâm lược và đặt ách cai trị Ấn Độ.


Chính sách cai trị của thực dân Anh


 * Về kinh tế, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lòng yêu nước là một động cơ chóng tàn hiếm khi sống lâu hơn mối đe dọa xã hội đã dựng nó dậy.
Patriotism is an ephemeral motive that scarcely ever outlasts the particular threat to society that aroused it.
Denis Diderot
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog