XtGem Forum catalog

BÀI 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì-Kinh tế (Tiết 2)

HocTap321 hướng dẫn giải BÀI 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì-Kinh tế (Tiết 2) sgk địa lý 11


BÀI 6.

HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ -KINH TẾ (TIẾT 2)I. Qui mô nền kinh tế

- Đứng đầu thế giới.II. Các ngành kinh tế

1. Dịch vụ: phát triển mạnh chiếm tỉ trọng cao 79.4% GDP –năm 2004.

a. Ngoại thương

- Đứng đầu thế giới.

b. Giao thông vận tải

- Hệ thống đường và phương tiện hiện đại nhất thế giới.

c. Các ngành tài chính, thông tin liên lạc, du lịch

- Ngành ngân hàng và tài chính hoạt động khắp thế giới, tạo nguồn thu và lợi thế cho kinh tế của Hoa Kì

- Thông tin liên lạc rất hiện đại.

- Ngành du lịch phát triển mạnh.2. Công nghiệp: là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu.

- Tỉ trọng trong GDP giảm dần: 19,7% năm 2004.

- Sản xuất công nghiệp gồm 3 nhóm ngành:

      + Công nghiệp chế biến.

      + Công nghiệp điện.

      + Công nghiệp khai khoáng.

- Giảm tỉ trọng các ngành truyền thống tăng các ngành hiện đại.

- Phân bố:

+ Trước đây: tập trung ở Đông Bắc với các ngành truyền thống.

+ Hiện nay: mở rộng xuống phía nam và Thái Bình Dương với các ngành hiện đại.

 

3. Nông nghiệp: đứng hàng đầu thế giới

- Chiếm tỉ trọng nhỏ 0,9% năm 2004.

- Cơ cấu có sự chuyển dịch: giảm thuần nông tăng dịch vụ nông nghiệp.

- Phân bố: đa dạng hóa nông sản trên cùng lãnh thổ  các vành đai chuyên canh  vùng sản xuất nhiều loại nông sản theo mùa vụ.

- Hình thức: chủ yếu là trang trại: số lượng giảm dần nhưng diện tích trung bình tăng.

- Nền nông nghiệp hàng hóa hình thành sớm và phát triển mạnh.

- Là nước xuất khẩu nông sản lớn.

- Nông nghiệp cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sau tất cả những năm tháng đó, tôi vẫn ở trong quá trình tự khám phá bản thân. Khám phá cuộc sống và phạm lỗi lầm vẫn tốt hơn chọn phương án an toàn. Sai lầm là một phần phí mà con người trả cho một cuộc đời trọn vẹn.
After all these years, I am still involved in the process of self
discovery. It's better to explore life and make mistakes than to play it safe. Mistakes are part of the dues one pays for a full life.
Sophia Loren
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên