XtGem Forum catalog

BÀI 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì-Kinh tế (Tiết 2)

HocTap321 hướng dẫn giải BÀI 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì-Kinh tế (Tiết 2) sgk địa lý 11


BÀI 6.

HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ -KINH TẾ (TIẾT 2)I. Qui mô nền kinh tế

- Đứng đầu thế giới.II. Các ngành kinh tế

1. Dịch vụ: phát triển mạnh chiếm tỉ trọng cao 79.4% GDP –năm 2004.

a. Ngoại thương

- Đứng đầu thế giới.

b. Giao thông vận tải

- Hệ thống đường và phương tiện hiện đại nhất thế giới.

c. Các ngành tài chính, thông tin liên lạc, du lịch

- Ngành ngân hàng và tài chính hoạt động khắp thế giới, tạo nguồn thu và lợi thế cho kinh tế của Hoa Kì

- Thông tin liên lạc rất hiện đại.

- Ngành du lịch phát triển mạnh.2. Công nghiệp: là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu.

- Tỉ trọng trong GDP giảm dần: 19,7% năm 2004.

- Sản xuất công nghiệp gồm 3 nhóm ngành:

      + Công nghiệp chế biến.

      + Công nghiệp điện.

      + Công nghiệp khai khoáng.

- Giảm tỉ trọng các ngành truyền thống tăng các ngành hiện đại.

- Phân bố:

+ Trước đây: tập trung ở Đông Bắc với các ngành truyền thống.

+ Hiện nay: mở rộng xuống phía nam và Thái Bình Dương với các ngành hiện đại.

 

3. Nông nghiệp: đứng hàng đầu thế giới

- Chiếm tỉ trọng nhỏ 0,9% năm 2004.

- Cơ cấu có sự chuyển dịch: giảm thuần nông tăng dịch vụ nông nghiệp.

- Phân bố: đa dạng hóa nông sản trên cùng lãnh thổ  các vành đai chuyên canh  vùng sản xuất nhiều loại nông sản theo mùa vụ.

- Hình thức: chủ yếu là trang trại: số lượng giảm dần nhưng diện tích trung bình tăng.

- Nền nông nghiệp hàng hóa hình thành sớm và phát triển mạnh.

- Là nước xuất khẩu nông sản lớn.

- Nông nghiệp cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật là một loại quả mà không nên hái cho đến khi nó chín muồi.
Truth is a fruit which should not be plucked until it is ripe.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên