XtGem Forum catalog

Lớp 7

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 7

Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 10, 11, 12, 13, 14 trang 111, 112 SGK Toán 7 tập 1 (Hai tam giác bằng nhau)

Hướng dẫn giải bài tập về Hai tam giác bằng nhau trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 10, 11, 12, 13, 14 trang 111, 112.   Bài

Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 24, 25, 26, 27 trang 118, 119 SGK Toán 7 tập 1 (Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác)

Hướng dẫn giải bài tập về trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác (Cạnh – góc – cạnh) trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 24, 25, 26,

Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 38, 39, 40, 41, 42 trang 124 SGK Toán 7 tập 1 (Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác)

Hướng dẫn giải bài tập về trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác (Góc cạnh góc) trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 38, 39, 40, 41, 42

Chương II: Hàm số và đồ thị. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 53, 54 SGK Toán 7 tập 1 (Đại lượng tỷ lệ thuận)

Hướng dẫn giải các bài tập về đại lượng tỷ lệ thuận trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 53, 54.   Bài tập số

Phát biểu cảm nghĩ của em về một người thân trong gia đình

ĐỀ BÀI: Phát biểu cảm nghĩ của em về một người thân trong gia đình. BÀI VIẾT

Chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn giải bài tập 73, 74, 75, 76, 77 trang 36, 37 SGK Toán 7 tập 1 (Làm tròn số)

Hướng dẫn giải các bài tập Làm tròn số trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập 73, 74, 75, 76, 77 trang 36, 37.   Bài tập 73 (trang

Chương II: Hàm số và đồ thị. Hướng dẫn giải bài tập 19, 20, 21, 22, 23 trang 61, 62 SGK Toán 7 tập 1 (Luyện tập đại lượng tỷ lệ nghịch)

Hướng dẫn giải bài tập về đại lượng tỷ lệ nghịch trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 19, 20, 21, 22, 23 trang 61, 62.   Bài t

Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 33, 34, 35, 36, 37 trang 123 SGK Toán 7 tập 1 (Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác)

Hướng dẫn giải bài tập về Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác (Góc – cạnh – góc) trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 33, 34, 35, 36

Chương IV: Biểu thức đại số. Hướng dẫn giải bài tập 62, 63, 64, 65 trang 50, 51 SGK Toán 7 tập 2 (Ôn tập chương IV (tiếp))

Hướng dẫn giải bài tập Ôn tập chương IV trong SGK Toán 7 tập 2 – NXB Giáo dục. Bài tập 62, 63, 64, 65 trang 50, 51.   Bài tập 62 (trang 50)

Chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn giải bài tập 78, 79, 80, 81 trang 38 SGK Toán 7 tập 1 (Luyện tập Làm tròn số)

Hướng dẫn giải các bài tập Làm tròn số trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập 78, 79, 80, 81 trang 38.   Bài tập 78 (trang 38) – SG

Em hãy giải thích câu: “Nhất canh trì, Nhị canh viên , tam canh điền”

ĐỀ BÀI: Do không được nghe giảng về câu tục ngữ Nhất canh trì, Nhị canh viên , tam canh điền, nhiều người không hiểu từ Hán việt trong câu ấy nghĩa là
Ngẫu Nhiên