Polly po-cket

Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý lớp 7 bài 17 ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa trang 58 SGK. Do bất cẩn khi sử dụng năng lượng nguyên tử làm rò rỉ các chất phóng xạ vào không khí.

ĐỊA LÝ 7 BÀI 17: GIẢI BÀI TẬP Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI ÔN HÒA

 

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Hai ảnh SGK (trang 56) gợi cho em những suy nghĩ gì về vấn đề ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa?

Trả lời:

- Ảnh ở hình 17.1: Khí thải ở một khu liên hiệp hóa dầu làm mù mịt cả bầu trời, thải ra nhiều chất độc hại, gây ô nhiễm không khí, gây ra mưa axit.

- Ảnh ở hình 17.2: Mưa axit đã làm cây cối chết khô.

Câu 2. Quan sát các ảnh của SGK (hình 17.3 và 17.4, trang 57), kết hợp với sự hiểu biết của bản thân, nêu một số nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm nước ở đới ôn hòa.

Trả lời:

Một số nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm nước ở đới ôn hòa:, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự hối hận sau một cuộc chiến không cần thiết rất lớn.
Great is the guilt of an unnecessary war.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên