Snack's 1967

Chương II: Hàm số và đồ thị. Hướng dẫn giải bài tập 19, 20, 21, 22, 23 trang 61, 62 SGK Toán 7 tập 1 (Luyện tập đại lượng tỷ lệ nghịch)

Hướng dẫn giải bài tập về đại lượng tỷ lệ nghịch trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 19, 20, 21, 22, 23 trang 61, 62.


 

Bài tập 19 (trang 61) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết rằng giá tiền 1 mét vải loại II bằng 85% giá tiền 1 mét vải loại I?


Bài giải: Gọi số lượng mét vải loại II mua được là x (x > 0)

Vì cùng số tiền nên giá tiền 1 m vải và số lượng mét vải mua được là hai đại lượng tỉ lệ nghịch

Theo bài ra ta có:

51/x = 85/100

Vậy x = 51.100/85 = 60

Đáp số: 60m


 


Bài tập 20 (trang 61) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Đố vui: Trong một cuộc thi tiếp sức 4 x 100 m, đội thi gồm voi, sư tử, chó săn và ngựa chạy với vận tốc theo thứ tự tỉ lệ với 1; 1,5; 1,6; 2. 


Hỏi đội có phá được “kỉ lục thế giới” là 39 giây không, biết rằng voi chạy hết 12 giây?


Bài giải: Gọi thời gian chạy của voi là x, của sư tử là y, của chó săn là z và của ngựa là t., , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong tình yêu có nghịch lý là hai cá thể trở thành một mà vẫn là hai cá thể.
In love the paradox occurs that two beings become one and yet remain two.
Erich Fromm
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên