Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 38, 39, 40, 41, 42 trang 124 SGK Toán 7 tập 1 (Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi chưa bao giờ thực sự tàn tật cho đến khi tôi mất hy vọng. Hãy tin tôi đi, mất hy vọng còn tồi tệ hơn cả mất chân tay.
Nick Vujicic
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s