XtGem Forum catalog

Chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn giải bài tập 73, 74, 75, 76, 77 trang 36, 37 SGK Toán 7 tập 1 (Làm tròn số)

Hướng dẫn giải các bài tập Làm tròn số trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập 73, 74, 75, 76, 77 trang 36, 37.


 

Bài tập 73 (trang 36) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ hai:


7,923; 17,418; 79,1364; 50,401; 0,155; 60,996


Bài giải:


7,923 ≈ 7,92 (số bỏ đi là 3<5)


17,418 ≈ 17,42 (số bỏ đi là 8>5, cộng thêm 1 vào số trước nó)


79,1364 ≈ 79,14  (số bỏ đi là;4<5; tiếp là 6>5, cộng thêm 1 vào số trước nó)


Tương tự…, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không lên núi cao sao biết cái lo nghiêng ngả, không xuống vực sâu sao biết cái lo đắm đuối, không ra bể lớn sao biết cái lo sóng gió.
Mạnh Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên