Pair of Vintage Old School Fru

Chương III: Phân số – Tìm tí số của hai số – Hướng dẫn giải bài 137, 138, 139, 140, 141 SGK Toán 6 tập 2 trang 58

Chương III: Phân số – Tìm tí số của hai số – Hướng dẫn giải bài 137, 138, 139, 140, 141 SGK Toán 6 tập 2 trang 58


137. Tìm tỉ số của:Chương III: Phân số – Tìm tí số của hai số – Hướng dẫn giải bài 137, 138, 139, 140, 141 SGK Toán 6 tập 2 trang 58

Hướng dẫn giải.


Đưa hai số về cùng đơn vị đo.Chương III: Phân số – Tìm tí số của hai số – Hướng dẫn giải bài 137, 138, 139, 140, 141 SGK Toán 6 tập 2 trang 58


138. Ta có thể đưa tỉ số của hai số về tỉ số của hai số nguyên.


139. Tỉ số của hai số a và b có thể viết là Chương III: Phân số – Tìm tí số của hai số – Hướng dẫn giải bài 137, 138, 139, 140, 141 SGK Toán 6 tập 2 trang 58. Cách viết này có khác gì cách viết phân số Chương III: Phân số – Tìm tí số của hai số – Hướng dẫn giải bài 137, 138, 139, 140, 141 SGK Toán 6 tập 2 trang 58 không ? Cho ví dụ.


Hướng dẫn giải.


Cách viết phân số Chương III: Phân số – Tìm tí số của hai số – Hướng dẫn giải bài 137, 138, 139, 140, 141 SGK Toán 6 tập 2 trang 58 khác cách viết tỉ số Chương III: Phân số – Tìm tí số của hai số – Hướng dẫn giải bài 137, 138, 139, 140, 141 SGK Toán 6 tập 2 trang 58 ở chỗ trong phân số Chương III: Phân số – Tìm tí số của hai số – Hướng dẫn giải bài 137, 138, 139, 140, 141 SGK Toán 6 tập 2 trang 58 thì a và b bắt buộc phải là các số nguyên còn trong tỉ số Chương III: Phân số – Tìm tí số của hai số – Hướng dẫn giải bài 137, 138, 139, 140, 141 SGK Toán 6 tập 2 trang 58 thì a và b là những số bất kì, với b ≠ 0.


Ví dụ Chương III: Phân số – Tìm tí số của hai số – Hướng dẫn giải bài 137, 138, 139, 140, 141 SGK Toán 6 tập 2 trang 58 là phân số (cũng là tỉ số); Chương III: Phân số – Tìm tí số của hai số – Hướng dẫn giải bài 137, 138, 139, 140, 141 SGK Toán 6 tập 2 trang 58 là tỉ số, không là phân sốChương III: Phân số – Tìm tí số của hai số – Hướng dẫn giải bài 137, 138, 139, 140, 141 SGK Toán 6 tập 2 trang 58


139. Chuột nặng hơn voi ! Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phải khám phá và từ bỏ biết bao nhiêu điều trước khi chạm được đến cảm xúc trần trụi.
How much has to be explored and discarded before reaching the naked flesh of feeling.
Claude Debussy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên