Vệ Sinh Mắt (Sinh Học 8)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học 8 bài 50 vệ sinh mắt câu 1, 2, 3 trong SGK. Để có một đôi mắt luôn sáng và khỏe mạnh, chúng ta nên thường xuyên vệ sinh mắt bằng các cách sau đây.

BÀI 50: GIẢI BÀI TẬP VỆ SINH MẮT

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

Dựa vào các thông tin của bài, xây dựng bảng 50.

Bảng 50. Các tật mắt, nguyên nhân và cách khắc phục.


, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt