Snack's 1967

Chương III: Phân số – Tính giá trị phân số của một số cho trước – Hướng dẫn giải bài 115, 116, 117, 118, 119, 120 SGK Toán 6 tập 2 trang 52

Chương III: Phân số – Tính giá trị phân số của một số cho trước – Hướng dẫn giải bài 115, 116, 117, 118, 119, 120 SGK Toán 6 tập 2 trang 52


Tìm giá trị phân số của một số cho trướcChương III: Phân số – Tính giá trị phân số của một số cho trước – Hướng dẫn giải bài 115, 116, 117, 118, 119, 120 SGK Toán 6 tập 2 trang 52 115. TínhChương III: Phân số – Tính giá trị phân số của một số cho trước – Hướng dẫn giải bài 115, 116, 117, 118, 119, 120 SGK Toán 6 tập 2 trang 52 116. Hãy so sánh 16% của 25 và 25% của 16. Dựa vào nhận xét đó hãy tính nhanh.

Chương III: Phân số – Tính giá trị phân số của một số cho trước – Hướng dẫn giải bài 115, 116, 117, 118, 119, 120 SGK Toán 6 tập 2 trang 52117. 

 


Chương III: Phân số – Tính giá trị phân số của một số cho trước – Hướng dẫn giải bài 115, 116, 117, 118, 119, 120 SGK Toán 6 tập 2 trang 52118. Tuấn có 21 viên bi. Tuấn cho Dũng Chương III: Phân số – Tính giá trị phân số của một số cho trước – Hướng dẫn giải bài 115, 116, 117, 118, 119, 120 SGK Toán 6 tập 2 trang 52 số bi của mình. Hỏi


a) Dũng được Tuấn cho bao nhiêu viên bi ?


b) Tuấn còn lại bao nhiêu viên bi ?


Hướng dẫn giải.


a) Dũng được Tuấn cho 9 viên bi ;


b) Tuấn còn lại 12 viên bi.


119.Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ác quỷ nằm ấp ủ trong lồng ngực của kẻ khốn cùng.
The devil lies brooding in the miser's chest.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên