Polaroid

Reading Unit 3 Lớp 10 Trang 32

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 3 People's Background Reading trang 36 SGK. Trong bài này chúng ta tìm hiểu về bà Marie Curie, bà có một giấc mơ to lớn và bà đã biến giấc mơ đó trở thành hiện thực như thế nào.

UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND

READING (ĐỌC)

 

Before you read

Theo cặp, em hãy hỏi và đáp những câu sau.

1. Bạn có thể kể tên vài nhà khoa học và chuyên ngành của họ không?

2. Bạn đã từng nghe nói về Marie Curie chưa?

3. Bạn biết gì về bà ấy?

 

While you read, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Ngạn ngữ Nam Phi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên