Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Reading Unit 3 Lớp 10 Trang 32

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 3 People's Background Reading trang 36 SGK. Trong bài này chúng ta tìm hiểu về bà Marie Curie, bà có một giấc mơ to lớn và bà đã biến giấc mơ đó trở thành hiện thực như thế nào.

UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND

READING (ĐỌC)

 

Before you read

Theo cặp, em hãy hỏi và đáp những câu sau.

1. Bạn có thể kể tên vài nhà khoa học và chuyên ngành của họ không?

2. Bạn đã từng nghe nói về Marie Curie chưa?

3. Bạn biết gì về bà ấy?

 

While you read, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống.
Do you love life? Then do not squander time, for that is the stuff life is made of.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên