XtGem Forum catalog

Reading Unit 3 Lớp 10 Trang 32

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 3 People's Background Reading trang 36 SGK. Trong bài này chúng ta tìm hiểu về bà Marie Curie, bà có một giấc mơ to lớn và bà đã biến giấc mơ đó trở thành hiện thực như thế nào.

UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND

READING (ĐỌC)

 

Before you read

Theo cặp, em hãy hỏi và đáp những câu sau.

1. Bạn có thể kể tên vài nhà khoa học và chuyên ngành của họ không?

2. Bạn đã từng nghe nói về Marie Curie chưa?

3. Bạn biết gì về bà ấy?

 

While you read, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự đau đớn thì vô cùng, sự vui mừng thì hữu hạn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên