Insane

Chương 5. Suất điện động cảm ứng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 152 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  152  SGK Vật Lý lớp 11


 

ĐỀ BÀI


Câu 1: Phát biểu các định nghĩa:


– Suất điện động cảm ứng;


– Tốc độ biến thiên từ thông.


Câu 2: Nêu ít nhất ba ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ?


Câu 3: Phát biểu nào dưới đây là đúng?


Khi một mạch kín phẳng, quay xung quanh một trục nằm trong mặt phẳng chứa mạch trong một từ trường, thì suất điện động cảm ứng đối chiều một lần trong.


A. 1 vòng quay, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chính sức khỏe mới là sự giàu có thực sự, không phải vàng và bạc.
It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver.
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên