Ring ring

Chương 5. Suất điện động cảm ứng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 152 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  152  SGK Vật Lý lớp 11


 

ĐỀ BÀI


Câu 1: Phát biểu các định nghĩa:


– Suất điện động cảm ứng;


– Tốc độ biến thiên từ thông.


Câu 2: Nêu ít nhất ba ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ?


Câu 3: Phát biểu nào dưới đây là đúng?


Khi một mạch kín phẳng, quay xung quanh một trục nằm trong mặt phẳng chứa mạch trong một từ trường, thì suất điện động cảm ứng đối chiều một lần trong.


A. 1 vòng quay, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu.
The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely.
Louisa May Alcott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên