Polaroid

Chương II : Số nguyên – Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14, 15 SGK Toán 6 trang 73

Chương II : Số nguyên – Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14, 15 SGK Toán 6 trang 73


11. Điền dấu thích hợp vào ô trống Chương II : Số nguyên – Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14, 15 SGK Toán 6 trang 73

12. a . Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần


-17; -2; 0; 1; 2; 5


b. Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự giảm dần


2001; 15; 7; 0; -8; -101


13. Tìm x thuộc Z biết


a. Chương II : Số nguyên – Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14, 15 SGK Toán 6 trang 73


b. Chương II : Số nguyên – Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14, 15 SGK Toán 6 trang 73


14. Tìm giá trị tuyệt đối của các số sau :Chương II : Số nguyên – Thứ tự trong tập hợp các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 11, 12, 13, 14, 15 SGK Toán 6 trang 73, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Để một tiếng cười trở nên vui sướng, nó phải xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có lòng tử tế, không thể có niềm vui thực sự.
A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên