Chương V – Tiết 2 : Phản ứng oxi hoá – khử – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 113
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 113


1. Hãy chép vào vở bài tập những câu đúng trong các câu sau đây:

a. Chất khử là chất nhường oxi cho chất khác;


b. Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác;


c. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác;


d. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra sự oxi hóa;


e. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra đồng thời sụ oxi hóa và sự khử.


Hướng dẫn giải.


Các câu phát biểu đúng là b, c, e.


2. Hãy cho biết trong những phản ứng hóa học xảy ra quanh ta sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Lợi ích và tác dụng của mỗi phản ứng?, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không ai đáng để được gọi là một kẻ thù, tất cả đều là ân nhân của bạn, và không ai làm bạn bị tổn hại.
Bạn không có kẻ thù, ngoại trừ chính mình.
No one is to be called an enemy, all are your benefactors, and no one does you harm. You have no enemy except yourselves.
Francis of Assisi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog