XtGem Forum catalog

Chương V – Tiết 2 : Phản ứng oxi hoá – khử – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 113
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 113


1. Hãy chép vào vở bài tập những câu đúng trong các câu sau đây:

a. Chất khử là chất nhường oxi cho chất khác;


b. Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác;


c. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác;


d. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra sự oxi hóa;


e. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra đồng thời sụ oxi hóa và sự khử.


Hướng dẫn giải.


Các câu phát biểu đúng là b, c, e.


2. Hãy cho biết trong những phản ứng hóa học xảy ra quanh ta sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Lợi ích và tác dụng của mỗi phản ứng?, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quyền lực thường nghĩ mình có linh hồn vĩ đại hơn và tầm nhìn bao quát hơn nhiều những gì mà kẻ yếu có thể hiểu được.
Power always thinks it has a great soul and vast views beyond the comprehension of the weak.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên