The Soda Pop

Chương III: Phân số – Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm – Hướng dẫn giải bài 94,95, 96, 97, 98, 99 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Chương III: Phân số – Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm – Hướng dẫn giải bài 94,95, 96, 97, 98 trang 46 SGK Toán 6 tập 2


1. Hỗn số 

 


Chương III: Phân số – Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm – Hướng dẫn giải bài 94,95, 96, 97, 98, 99 trang 46 SGK Toán 6 tập 2Tổng quát khi ta viết gọn tổng của một số nguyên dương và phân số dương bằng cách bỏ dấu cộng xen giữa chúng thì được gọi là một hỗn số.


Số đối của hỗn số này cũng được gọi là một hỗn số.


Như vậy, một hỗn số gồm hai phần: phần nguyên và phần phân số.


Lưu ý. Muốn đổi một phân số dương có tử lớn hơn mẫu thành một hỗn số ta chia tử cho mẫu. Thương tìm được chính là phần nguyên, phần phân số có tử là số dư còn mẫu là mẫu số của phân số đã cho.


2. Phân số thập phân. Số thập phân.


Phân số thập phân là phân số có mẫu là một lũy thừa của 10.


Các phân số thập phân có thể viết dưới dạng số thập phân.Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu ta suy nghĩ hai lần trước khi nói, ta sẽ nói hay gấp đôi.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên