XtGem Forum catalog

Chương II: Góc – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 tập 2 trang 75

Chương II: Góc – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 tập 2 trang 75


1. Góc là hình tạo bởi hai tia chung gốc

Gốc chung là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.


Đặc biệt: góc bét là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.


Góc xOy được   kí hiệu là Chương II: Góc – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 tập 2 trang 75 hoặc Chương II: Góc – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 tập 2 trang 75


Chương II: Góc – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 tập 2 trang 75


 


2.  Điểm nằm trong góc


Khi hai tia Ox và Oy không đối nhau, điểm M gọi là điểm nằm trong góc xOy hay tia OM nằm trong góc xOy nếu tia OM nằm giữa hai tia Ox và Oy


Chương II: Góc – Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 SGK Toán 6 tập 2 trang 75, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ta từng là hoàng hậu, và các ngươi tước đi vương miệng của ta; người vợ, và các ngươi giết chồng ta; người mẹ, và các ngươi cướp đi con cái ta. Chỉ máu ta còn lại: cứ lấy đi, nhưng đừng kéo dài đau khổ của ta.
I was a queen, and you took away my crown; a wife, and you killed my husband; a mother, and you deprived me of my children. My blood alone remains: take it, but do not make me suffer long.
Marie Antoinette
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên