XtGem Forum catalog

Chương II: Góc – Nửa mặt phẳng – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán 6 tập 2 trang 73

Chương II: Góc – Nửa mặt phẳng – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán 6 tập 2 trang 73


1. Mặt phẳng

Trang giấy, mặt bảng là hình ảnh của một mặt phẳng.


2. Nữa mặt phẳng


Hình gồm đường thẳng a và một phần của mặt phẳng bị chia cắt bởi a được gọi là nữa mặt phẳng bờ a.


Tính chất: Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai mặt phẳng đối nhau.


Chương II: Góc – Nửa mặt phẳng – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán 6 tập 2 trang 73


Trong hình bên:


Nửa mặt phẳng (I) và nữa mặt phẳng(II) là hai nữa của một mặt phẳng đối nhau có bờ chung là a.


– Hai điêm M,N thuộc nửa mặt phẳng (I) với MN không thuộc a thì đoạn thẳng MN không cắt a., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không gì quyến rũ bằng sự dịu dàng của trái tim.
There is no charm equal to tenderness of heart.
Jane Austen
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên