Old school Easter eggs.

Chương II: Góc – Nửa mặt phẳng – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán 6 tập 2 trang 73

Chương II: Góc – Nửa mặt phẳng – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán 6 tập 2 trang 73


1. Mặt phẳng

Trang giấy, mặt bảng là hình ảnh của một mặt phẳng.


2. Nữa mặt phẳng


Hình gồm đường thẳng a và một phần của mặt phẳng bị chia cắt bởi a được gọi là nữa mặt phẳng bờ a.


Tính chất: Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai mặt phẳng đối nhau.


Chương II: Góc – Nửa mặt phẳng – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán 6 tập 2 trang 73


Trong hình bên:


Nửa mặt phẳng (I) và nữa mặt phẳng(II) là hai nữa của một mặt phẳng đối nhau có bờ chung là a.


– Hai điêm M,N thuộc nửa mặt phẳng (I) với MN không thuộc a thì đoạn thẳng MN không cắt a., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy để tên tôi ở giữa những người sẵn lòng chấp nhận bị chế nhạo và chỉ trích vì sự thật, và rồi có quyền hân hoan khi sự thật thắng thế.
Let my name stand among those who are willing to bear ridicule and reproach for the truth's sake, and so earn some right to rejoice when the victory is won.
Louisa May Alcott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên