Chương 1. Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 32, 33 SGK Vật Lý lớp 9
Chương  1. Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  32, 33  SGK Vật Lý lớp 9


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Một dây dẫn bằng nicrom dài 30m, tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220v. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.


Hướng dẫn giải


– Tính điện trở của dây dẫn: R = 110Ω


– Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.


Trả lời:


Điện trở của dây dẫn được tính là 

Chương  1. Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  32, 33  SGK Vật Lý lớp 9


Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Xuất thân và sự giàu sang kết hợp cùng nhau đã thắng thế đạo đức và tài năng trong mọi thời đại.
Birth and wealth together have prevailed over virtue and talent in all ages.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane