Chương 1. Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 32, 33 SGK Vật Lý lớp 9
Chương  1. Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  32, 33  SGK Vật Lý lớp 9


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Một dây dẫn bằng nicrom dài 30m, tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220v. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.


Hướng dẫn giải


– Tính điện trở của dây dẫn: R = 110Ω


– Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.


Trả lời:


Điện trở của dây dẫn được tính là 

Chương  1. Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  32, 33  SGK Vật Lý lớp 9


Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ những người không sợ chết là đáng sống.
Only those are fit to live who are not afraid to die.
Douglas MacArthur
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog