Teya Salat

Chương 1. Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 32, 33 SGK Vật Lý lớp 9
Chương  1. Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  32, 33  SGK Vật Lý lớp 9


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Một dây dẫn bằng nicrom dài 30m, tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220v. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.


Hướng dẫn giải


– Tính điện trở của dây dẫn: R = 110Ω


– Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.


Trả lời:


Điện trở của dây dẫn được tính là 

Chương  1. Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  32, 33  SGK Vật Lý lớp 9


Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một quốc gia thấy nó ưu việt hơn những quốc gia khác. Điều đó sản sinh ra lòng yêu nước
và chiến tranh.
Each nation feels superior to other nations. That breeds patriotism
and wars.
Dale Carnegie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên