Đáp án và đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn Hóa có đáp án năm 2016

HocTap321 chia sẻ Đáp án và đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn Hóa có đáp án năm 2016

Gửi tới các em Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa lớp 8 năm học 2015 – 2016  được HocTap321.XtGem.Com sưu tầm và đăng tải. Đề thi có đáp án dành cho các bạn tham khảo, ôn tập, hệ thống kiến thức.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: HÓA HỌC 8

Đề bài:

Bài 1: (2,0 điểm)

a) Đơn chất là gì? Cho 2 thí dụ về đơn chất?

b) Hợp chất là gì? Cho 2 thí dụ về hợp chất?

Bài 2: (3,0 điểm)

Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất có thành phần gồm:

a) Nguyên tố lưu huỳnh hóa trị VI và nguyên tố oxi., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn.
Friendships multiply joys and divide griefs.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have