XtGem Forum catalog

Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 – Hướng dẫn giải bài 101,102, 103, 104, 105 trang 41 SGK Toán 6

Hướng dẫn giải bài 101,102, 103, 104, 105 trang 41 SGK Toán 6


101. Trong các số sau số nào chia hết cho 3 ? Số nào chia hết cho 9 ? 187; 1347; 2515; 6534; 93258Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 – Hướng dẫn giải bài 101,102, 103, 104, 105 trang 41 SGK Toán 6

102. Cho các số sau L 3564; 4352; 6531; 6570; 1248.


a. Viết tập hợp A các số chia hết cho 3 trong các số trên Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 – Hướng dẫn giải bài 101,102, 103, 104, 105 trang 41 SGK Toán 6


b. Viết tập hợp B các số chia hết cho 9 trong các số trên Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 – Hướng dẫn giải bài 101,102, 103, 104, 105 trang 41 SGK Toán 6


c. Dùng kí hiệu tập con để thể hiện quan hệ giừa hai tập hợp A và B.Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 – Hướng dẫn giải bài 101,102, 103, 104, 105 trang 41 SGK Toán 6


103. Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3 không ? Có chia hết cho 9 không ?


a. 1251 + 5316Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 – Hướng dẫn giải bài 101,102, 103, 104, 105 trang 41 SGK Toán 6


b. 5436 – 1324 Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 – Hướng dẫn giải bài 101,102, 103, 104, 105 trang 41 SGK Toán 6


c. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 + 27 Chương I : Ôn tập và bổ túc số tự nhiên – Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 – Hướng dẫn giải bài 101,102, 103, 104, 105 trang 41 SGK Toán 6, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đạo đức không gì hơn là lòng tôn kính cuộc sống.
Ethics is nothing else than reverence for life.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên