pacman, rainbows, and roller s

Tính từ
Tính từ


Xem lại tính từ trong Unit 4


Chúng ta đã cùng học qua về tính từ trong Unit 4. Trong phần này mình sẽ trình bày thêm một vài đặc điểm khác của tính từ trong tiếng Anh.


Tính từ trong tiếng Anh không thay đổi, trừ Chỉ thị tính từ: THIS-THESE, THAT-THOSE.- This man is tall.
Người đàn ông này cao lớn.
- These man are tall.
Những người đàn ông này cao lớn.

Vị trí Tính từ


Tính từ thường: • đứng trước một danh từ.  - This is a new book.
  Đây là cuốn sách mới.
  - She is a strong gymnast.
  Cô ấy là vận động viên thể dục khỏe mạnh.


 • đứng sau một động từ liên kết như: be, become, feel, seem, get, look, appear, grow, smell, taste, sound, ...  - He gets fat.
  Anh ấy trở nên mập.
  - She looks happy.
  Cô ấy trong có vẻ sung sướng.Ghi nhớ


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng bao giờ để người không sở hữu sức mạnh để nói có bảo bạn không.
Never allow a person to tell you no who doesn't have the power to say yes.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên