Polly po-cket

Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Ôn tập văn học trung đại Việt Nam lớp 11

ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM


 


I. Hệ thống chương trình văn học trung đại trong chương trình Ngữ văn lớp 11
, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Niềm an ủi với những người bất hạnh là có kẻ cùng khổ như mình.
It is a consolation to the wretched to have companions in misery.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên