Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lý 7 bài 37 dân cư Bắc Mĩ trang 118 SGK. Hiện nay, một bộ phận dân cư Hoa Kì đang di chuyển từ các vùng công nghiệp phía nam Hồ Lớn và Đông Bắc ven Đại Tây Dương tới các vùng công nghiệp mới năng động hơn ở phía nam và duyên hải ven Thái Bình Dương.

ĐỊA LÍ LỚP 7 Bài 37: GIẢI BÀI TẬP DÂN CƯ BẮC MĨ

 

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Tại sao ở miền Bắc và ở phía tây dân cư lại quá thưa thớt như vậy?

Trả lời:

Chủ yếu do điều kiện tự nhiên không thuận lợi: miền Bắc giá lạnh, phía tây là núi non hiểm trở (dải núi Coóc-đi-e).

Câu 2. Dựa vào hình 37.1, nêu tên một sô" thành phô" lớn nằm trên hai dải siêu đô thị từ Bô-xtơn đến Oa-sinh-tơn và từ Si-ca-gô đến Môn-trê-an.

Trả lời:

- Dải siêu đô thị từ Bô-xtơn đến Oa-sinh-tơn có các thành phô" lớn: Bô-xtơn, Niu I-oóc, Phi-la-đen-phi-a, Oa-sinh-tơn.

- Dải siêu đô thị từ Si-ca-gô đến Môn-trê-an có các thành phố lớn: Si-ca-gô, Đi-tơ-roi, Tô-rôn-tô, Ôt-ta-oa, Môn-trê-an., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu thực sự bắt đầu khi ta không trông chờ được đáp lại.
True love begins when nothing is expected in return.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên