Pair of Vintage Old School Fru

B. At the canteen (Phần 1-6 trang 119-121 SGK Tiếng Anh 6)
Unit 11: What do you eat?


B. At the canteen (Phần 1-6 trang 119-121 SGK Tiếng Anh 6)


1. Do you remember these? Write the letter of each picture and the word in your exercise book.


(Em có nhớ những vật này không? Viết mẫu tự của mỗi bức tranh và từ vào trong vở bài tập của em.)


B. At the canteen (Phần 1-6 trang 119-121 SGK Tiếng Anh 6)

, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đôi khi tình bạn có nghĩa là làm chủ nghệ thuật xác định đúng thời điểm. Có thời điểm cho sự im lặng. Có thời điểm cần buông tay và để bạn mình lao vào vận mệnh của chính họ. Và có thời điểm để chuẩn bị nhặt lên những mảnh vỡ sau khi tất cả đã kết thúc.
Sometimes being a friend means mastering the art of timing. There is a time for silence. A time to let go and allow people to hurl themselves into their own destiny. And a time to prepare to pick up the pieces when it's all over.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên