Facebook00">Google+0 Thầy cô và các em tham khảo đề và đáp án của Trường THCS Bình Khê – Quảng Nin" />
XtGem Forum catalog

Trường THCS Bình Khê: Khảo sát chất lượng môn Toán lớp 6 đầu năm học

HocTap321 chia sẻ Trường THCS Bình Khê: Khảo sát chất lượng môn Toán lớp 6 đầu năm học

Chia sẻ:0">Facebook00">Google+0

Thầy cô và các em tham khảo đề và đáp án của Trường THCS Bình Khê – Quảng Ninh trong kỳ thi Khảo sát chất lượng môn Toán lớp 6 đầu năm học.

PHÒNG GD-ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 6

Thời gian : 60 phút

Câu 1 : ( 2 điểm)

Thực hiện phép tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 17 x 4 + 8 x 4

b) 875 + 5  375 : 25 – 875

c) 2012 8 – 8  2011, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn đau khổ, cảm ơn trời! Đó là dấu hiệu chắc chắn cho thấy bạn đang sống.
If you suffer, thank God! It is a sure sign that you are alive.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên