pacman, rainbows, and roller s

Các dạng đề văn thuyết minh lớp 9
MỘT SỐ ĐỀ BÀI VĂN THUYẾT MINH 1. Giới thiệu với đoàn khách tham quan về trường em.

 2. Giới thiệu một bạn ứng cử vào Ban chấp hành Chi đoàn.

 3. Giới thiệu một bài hát về thanh niên

 4. Giới thiệu một cảnh đẹp ở quê em theo cách đối thoại.

 5. Hướng dẫn cách làm một thứ đồ chơi.

 6. Giới thiệu về Nguyễn Dữ và tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương.

 7. Giới thiệu về Nguyễn Du và Truyện Kiều.

 8. Giới thiệu về Phạm Đình Hổ và tác phẩm Vũ trung tùy bút ( tập trung vào đoạn trích Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh).

 9. Giới thiệu Nam Cao và truyện Lão Hạc.

 10. Giới thiệu tờ báo tường của lớp em.

 11. Thuyết minh về một món ăn dân tộc.

 12. Thuyết minh về một loài cây theo cách tự kể.

 13. Một loài vật được nuôi ở địa phương em.

 14. Một giống cây ăn quả mới được trồng ( hoặc đã nổi tiếng ) ở quê em tự giới thiệu.

 15. Quyển sách Ngữ văn 8 được phỏng vấn.

 16. Giới thiệu về một người bạn của em.

 17. Trao đổi về cách là quần áo.

 18. Cuộc nói chuyện nhằm giới thiệu về con trâu trong cuộc sống làng quê Việt Nam.

 19. Một cuộc phỏng vấn hoa đào.

 20. Giới thiệu một vật dụng bằng cách đối thoại.

 21. Một cái cây tự kể.

 22. Quyển sách Ngữ văn 9, tập 1 tự kể.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái chết hợp nhất cũng như là chia li; nó khiến mọi cảm xúc nhỏ mọn đều phải lặng im.
Death unites as well as separates; it silences all paltry feeling.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên