XtGem Forum catalog

Hướng dẫn giải đề minh họa môn Ngữ văn

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trò chuyện sôi nổi không bao giờ thay thế được gương mặt của người lấy hết tấm chân tình để khuyến khích người khác can đảm và trung thực.
Electric communication will never be a substitute for the face of someone who with their soul encourages another person to be brave and true.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên