80s toys - Atari. I still have

Hướng dẫn giải đề minh họa môn Ngữ văn

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nuối tiếc là đặc tính tự nhiên của mái đầu bạc.
Regrets are the natural property of grey hairs.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên