Polaroid

Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNGMỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 2Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 2Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNGMỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 2

Lược đồ miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mỹ và tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội 1965-1968

II.Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mỹ, tiếp tục xây dựng CNXH và làm nghĩa vụ hậu phương lớn 1965-1968.1. Mỹ tiến hành chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc .a. Ậm mưu :-Ngày 5-8-1964 Mỹ dựng sự kiện vịnh Bắc Bộ , cho máy bay bắn phá ra miền Bắc .- 7-2-1965 Mỹ cho bắn phá Đồng Hới (Quảng Bình ;Cồn Cỏ ( Vĩnh Linh – Quảng Trị).b. Mục đích và thủ đoạn của Mỹ :* Mục đích :+ Phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc .+ Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam .+ Làm lung lay quyết tâm chống Mỹ của nhân dân Việt Nam* Mục tiêu tấn công của Mỹ ; là các mục tiêu quân sự , kinh tế , giao thông…..nhưng dã man hơn , Mỹ còn tấn công những khu vực đông dân , bện viện, trường học ….2. Quân dân miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại vừa sản xuất*Miền bắc kịp thời chuyển mọi hoạt động sang thời chiến :Quân sự hóa toàn dân , tiến hành sơ tán .* Kết quả trong 4 năm ( 5-8-1964 đến 1-11-1968) đã bắn rơi , phá hủy 3234 máy bay , ngày 1-11-1968 , Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom bắn phá miền Bắc+ Về sản xuất :-Nông nghiệp diện tích canh tác mở rộng-Công nghiệp địa phương và công nghiệp quốc phòng được mở rộng.-Giao thông vận tải : bảo đảm giao thông thông suốt3. Miền Bắc làm nghĩa vụ hậu phương lớn hướng vào miền Nam :-Đường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển ,chủ yếu là đường Trường Sơn .- Miền Bắc đã đưa hơn 300.000 cán bộ , bộ đội vào miền Nam , vũ khí, đạn dược , quan trang, quân dụng, xăng dầu , lương thực , thực phẩm , thuốc men .- Góp phần quyết định vào thắng lợi của quân dân miền Nam .Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNGMỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 2Đường mòn Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến chống Mỹ.III. Miền Nam chiến đấu chống “Việt Nam hóa chiến tranh tranh” của Mỹ , phối hợp với Lào,Cam pu chia chống “Đông Dương hóa chiến tranh “ của Mỹ 1969-1973.1. Chiến lược “Việt Nam Hóa chiến tranh” (1969-1973) .* Âm mưu và thủ đoạn của Mỹ :+ Tiến hành bằng quân đội Sài gòn là chủ yếu , có sự phối hợp về hỏa lực và không quân Mỹ,cố vấn Mỹ chỉ huy.+ Thực hiện âm mưu :”Dùng người Việt đáng người Việt” và “Dùng người Đông Dưong đánh người Đông Dương .2.Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam Hóa chiến tranh ” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mỹ .+ Ngày 6-6-1969 Chính phủ Cách Mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam thành lập,được 23 nước công nhận .+Từ 1969 ,thực hiện di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh cả nước đẩy mạnh kháng chiến chống Mỹ cứu nước .+ Ngày 24 và 25 -4-1970 , Hội nghị cấp cao của nhân dân ba nước đoàn kết chống Mỹ họp .+ Ta và Cam pu chia đã đập tan cuộc hành quân xâm lược Cam pu chia của Mỹ và quân đội Sài gòn , giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn .+ 3-1971 Việt Nam và Lào , đập tan cuộc hành quân”Lam Sơn -719” chiếm giữ đường 9 –Nam Lào của Mỹ và quân đội Sai gon .+ Phong trào của nhân dân nổ ra liên tục , rầm rộ ở Sài gòn , Huế ,Đà Nẵng .+ Tại các vùng nông thôn , đồng bằng quần chúng phá “ấp chiến lược”, chống “Bình định” của địch .Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNGMỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 2CĂN CỨ CHÍNH PHỦ CÁCH MẠNG LÂM THỜI CỘNG HÒA MIỀN NAM VIỆT NAM Tại Trảng A Lân, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây NinhÝ nghĩa :+ Tạo một bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mỹ .+ Giáng một đòn mạnh vào quân ngụy và chương trình “ bình định” của chiến lược Việt Nam Hóa chiến tranh .+ Làm phá sản chiến lược “Việt Nam Hóa chiến tranh “Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNGMỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 2Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giữa) và trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (bên phải) trong chiến dịch đường 9 Nam Lào 1971 - chiến dịch đem lại quyền kiểm soát hoàn toàn trên mặt đất cho bộ đội ta trên chiến trường Trường Sơn.3. Cuộc tiến công chiến lược 1972:a. Hòan cảnh :Phát huy các thắng lợi trên các mặt trận quân sự , chính trị ngoại giao , trong 2 năm 1970-1971b. Diễn biến :+ Mở dầu ta đánh Quảng Trị (30-3-1972).+ Phát triển khắp miền Nam năm 1972 . Chọc thủng 3 phòng tuyến mạnh nhất Quảng Trị , Tây Nguyên, Đông Nam Bộ .c. Kết quả:+ Ta loại khỏi vòng chiến 20 vạn quân ngụy .+ Giải phóng vùng đất đai rộng lớn ,1 triệu dân .d. Ý nghĩa :+ Giáng đòn mạnh vào chiến lược VNHCT .+ Buộc Mỹ phải tuyên bố “Mỹ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược.+ Thừa nhận VNHCT thất bại .So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa hai chiến lược : “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hóa chiến tranh”?


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.
Life becomes harder for us when we live for others, but it also becomes richer and happier.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên