Pair of Vintage Old School Fru

Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNGMỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 2Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 2Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNGMỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 2

Lược đồ miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mỹ và tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội 1965-1968

II.Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mỹ, tiếp tục xây dựng CNXH và làm nghĩa vụ hậu phương lớn 1965-1968.1. Mỹ tiến hành chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc .a. Ậm mưu :-Ngày 5-8-1964 Mỹ dựng sự kiện vịnh Bắc Bộ , cho máy bay bắn phá ra miền Bắc .- 7-2-1965 Mỹ cho bắn phá Đồng Hới (Quảng Bình ;Cồn Cỏ ( Vĩnh Linh – Quảng Trị).b. Mục đích và thủ đoạn của Mỹ :* Mục đích :+ Phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc .+ Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam .+ Làm lung lay quyết tâm chống Mỹ của nhân dân Việt Nam* Mục tiêu tấn công của Mỹ ; là các mục tiêu quân sự , kinh tế , giao thông…..nhưng dã man hơn , Mỹ còn tấn công những khu vực đông dân , bện viện, trường học ….2. Quân dân miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại vừa sản xuất*Miền bắc kịp thời chuyển mọi hoạt động sang thời chiến :Quân sự hóa toàn dân , tiến hành sơ tán .* Kết quả trong 4 năm ( 5-8-1964 đến 1-11-1968) đã bắn rơi , phá hủy 3234 máy bay , ngày 1-11-1968 , Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom bắn phá miền Bắc+ Về sản xuất :-Nông nghiệp diện tích canh tác mở rộng-Công nghiệp địa phương và công nghiệp quốc phòng được mở rộng.-Giao thông vận tải : bảo đảm giao thông thông suốt3. Miền Bắc làm nghĩa vụ hậu phương lớn hướng vào miền Nam :-Đường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển ,chủ yếu là đường Trường Sơn .- Miền Bắc đã đưa hơn 300.000 cán bộ , bộ đội vào miền Nam , vũ khí, đạn dược , quan trang, quân dụng, xăng dầu , lương thực , thực phẩm , thuốc men .- Góp phần quyết định vào thắng lợi của quân dân miền Nam .Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNGMỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 2Đường mòn Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến chống Mỹ.III. Miền Nam chiến đấu chống “Việt Nam hóa chiến tranh tranh” của Mỹ , phối hợp với Lào,Cam pu chia chống “Đông Dương hóa chiến tranh “ của Mỹ 1969-1973.1. Chiến lược “Việt Nam Hóa chiến tranh” (1969-1973) .* Âm mưu và thủ đoạn của Mỹ :+ Tiến hành bằng quân đội Sài gòn là chủ yếu , có sự phối hợp về hỏa lực và không quân Mỹ,cố vấn Mỹ chỉ huy.+ Thực hiện âm mưu :”Dùng người Việt đáng người Việt” và “Dùng người Đông Dưong đánh người Đông Dương .2.Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam Hóa chiến tranh ” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mỹ .+ Ngày 6-6-1969 Chính phủ Cách Mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam thành lập,được 23 nước công nhận .+Từ 1969 ,thực hiện di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh cả nước đẩy mạnh kháng chiến chống Mỹ cứu nước .+ Ngày 24 và 25 -4-1970 , Hội nghị cấp cao của nhân dân ba nước đoàn kết chống Mỹ họp .+ Ta và Cam pu chia đã đập tan cuộc hành quân xâm lược Cam pu chia của Mỹ và quân đội Sài gòn , giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn .+ 3-1971 Việt Nam và Lào , đập tan cuộc hành quân”Lam Sơn -719” chiếm giữ đường 9 –Nam Lào của Mỹ và quân đội Sai gon .+ Phong trào của nhân dân nổ ra liên tục , rầm rộ ở Sài gòn , Huế ,Đà Nẵng .+ Tại các vùng nông thôn , đồng bằng quần chúng phá “ấp chiến lược”, chống “Bình định” của địch .Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNGMỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 2CĂN CỨ CHÍNH PHỦ CÁCH MẠNG LÂM THỜI CỘNG HÒA MIỀN NAM VIỆT NAM Tại Trảng A Lân, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây NinhÝ nghĩa :+ Tạo một bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mỹ .+ Giáng một đòn mạnh vào quân ngụy và chương trình “ bình định” của chiến lược Việt Nam Hóa chiến tranh .+ Làm phá sản chiến lược “Việt Nam Hóa chiến tranh “Sử 9 -Bài 29:CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNGMỸ, CỨU NƯỚC ( 1965- 1973) Phần 2Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giữa) và trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (bên phải) trong chiến dịch đường 9 Nam Lào 1971 - chiến dịch đem lại quyền kiểm soát hoàn toàn trên mặt đất cho bộ đội ta trên chiến trường Trường Sơn.3. Cuộc tiến công chiến lược 1972:a. Hòan cảnh :Phát huy các thắng lợi trên các mặt trận quân sự , chính trị ngoại giao , trong 2 năm 1970-1971b. Diễn biến :+ Mở dầu ta đánh Quảng Trị (30-3-1972).+ Phát triển khắp miền Nam năm 1972 . Chọc thủng 3 phòng tuyến mạnh nhất Quảng Trị , Tây Nguyên, Đông Nam Bộ .c. Kết quả:+ Ta loại khỏi vòng chiến 20 vạn quân ngụy .+ Giải phóng vùng đất đai rộng lớn ,1 triệu dân .d. Ý nghĩa :+ Giáng đòn mạnh vào chiến lược VNHCT .+ Buộc Mỹ phải tuyên bố “Mỹ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược.+ Thừa nhận VNHCT thất bại .So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa hai chiến lược : “Chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hóa chiến tranh”?


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Còn gì ý nghĩa hơn việc giúp một người bất hạnh nhận ra rằng mình ko bất hạnh.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên