Duck hunt

Lịch Sử 6- BÀI 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘISử 6- BÀI 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘILịch Sử 6- BÀI 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI


Dao găm đồng Đông Sơn


1. Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào?- Sản xuất phát triển ,lao động ngày càng phức tạp, dẫn đến sự phân công lao động.- Phân công theo nghề nghiệp : nông nghiệp và thủ công nghiệp- Nam giới: làm công việc nặng nhọc, lo việc ngoài đồng, săn bắt, chế tác công cụ…- Phụ nữ: công việc nhẹ nhàng, tỉ mỉ, công việc nhà, làm đồ gốm, dệt vải…

2. Xã hội có gì đổi mới:- Hình thành làng bản (chiềng chạ) , đứng đầu là già làng.- Nhiều chiềng , chạ họp thành bộ lạc , đứng đầu là tù trưởng .- Chế độ phụ hệ dần dần thay thế chế độ mẫu hệ.- Xã hội đã có sự phân biệt giàu nghèo.

3. Bước phát triển mới về xã hội được nảy sinh như thế nào?- Công cụ bằng đồng: Phong phú, đa dạng, gần như thay thế đồ đá.- Thế kỷ VIII đến thế kỷ I TCN trên đất nước ta đã hình thành các trung tâm văn hóa lớn.Óc Eo ( An Giang ) ở Tây Nam Bộ ; Sa Huỳnh ( Quảng Ngãi ),ở Nam Trung Bộ ;Đông Sơn ( Thanh Hoá ) ở Bắc bộ và Bắc Trung Bộ- Cuộc sống có phần ổn định.Lịch Sử 6- BÀI 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘIGiáo đồng Đông SơnLịch Sử 6- BÀI 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘILưỡi liềm và dao găm Đông SơnLịch Sử 6- BÀI 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘILưỡi liềm Đông SơnLịch Sử 6- BÀI 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘILưỡi cày vai nhọn Đông SơnLịch Sử 6- BÀI 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘICác di vật văn hóa Ốc Eo.Lịch Sử 6- BÀI 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘIHiện vật của nền văn hóa Sa Huỳnh


Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai đánh đầu tiên, người ấy có lỗi. Ai không tự bảo vệ lấy mình, người đó dễ bị đánh nhất.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên