Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người muốn gặt hái hạnh phúc của tự do, như những người khác, phải trải qua sự mệt mỏi để ủng hộ nó.
Those who expect to reap the blessings of freedom must, like men, undergo the fatigue of supporting it.
Thomas Paine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog