Giáo án Lịch sử lớp 6

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thà có ít còn hơn không có gì cả.
It is better to have a little than nothing.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid