Disneyland 1972 Love the old s

Chương VII : Bài tiết – Tiết 2 : Bài tiết nước tiểu – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 127
Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 127


Câu 1 : Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận.

Hướng dẫn giải


Quá trình tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận :

– Máu theo động mạch đến tới cầu thận với áp lực cao tạo ra lực đẩy nước và các chất hòa tan có các kích thước nhỏ qua lỗ lọc (30 – 40Ả) trên vách mao mạch vào nang cầu thận, các tế bào máu và các phân tử  prôtêin có kích thước lớn nên không qua lỗ lọc. Kết quả là tạo nên nước tiểu đầu trong nang cầu thận.

– Nước tiểu đầu đi qua ống thận, ở đây xảy ra 2 quá trình : quá trình hấp thụ lại nước và các chất còn cần thiết (các chất dinh dưỡng, các ion Na+, Cl- quá trình bài tiết tiếp các chất độc và các chất không cần khác (axit uric, creatin, các chất thuốc, các ion H+, K+…). Kết quả là tạo nên nước tiểu chính thức.


Câu 2 : Sự bài tiết nước tiểu diễn ra như thế nào ?


Hướng dẫn giải


Sự tạo thành nước tiểu diễn ra như sau : Đầu tiên là quá trình lọc máu ở cầu thận để tạo thành nước tiểu đầu ở nang cầu thận. Tiếp đó là quá trình hấp thụ lại vào máu các chất cần thiết và bài tiết tiếp các chất không cần thiết và có hại ở ống thận, tạo ra nước tiểu chính thức và duy trì ổn định nồng độ các chất trong máu.


Xem thêm tại: http://dehoctot.vn/chuong-vii-bai-tiet-tiet-3-ve-sinh-he-bai-tiet-nuoc-tieu-14482.html
, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian vội vã lao đi; Cơ hội nảy sinh rồi tan biến... Vậy mà bạn vẫn chờ đợi và không dám thử
Con chim có đôi cánh mà không dám bay lên.
Time is swift, it races by; Opportunities are born and die... Still you wait and will not try
A bird with wings who dares not rise and fly.
A. A. Milne
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên