80s toys - Atari. I still have

Bài 16: Nước biển và đại dương

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý lớp 10 bài 16 nâng cao nước biển và đại dương. Các bạn có phân biệt được nước biển và đại dương như thế nào không. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

BÀI 16: GIẢI BÀI TẬP NƯỚC BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG

(Bài dành riêng cho ban nâng cao)

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Một số tính chất của nước biển và đại dương:

- Thành phần và tỉ trọng của nước biển:

+ Thành phần: Chất muối, khí, chất hữu cơ

+ Tỉ trọng lớn hơn nước ngọt, độ muối càng cao tỉ trọng càng lớn.

- Nhiệt độ của nước biển: Giảm dần theo độ sâu (chỉ đến 3000m), giảm dần từ Xích đạo về cực, thay đổi theo mùa do ảnh hưởng cùa dòng biển.

2. Vai trò của biển và đại dưong đối với đòi sống con người:

- Nguồn cung cấp hơi nước cho khí quyển., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc, cảm xúc rằng chúng ta đang sống, dù có là sống trong đau khổ.
The great art of life is sensation, to feel that we exist, even in pain.
Lord Byron
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên