Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đề thi học kì 1 môn Văn lớp 8 phòng GD & ĐT Quận 5 năm học 2015 -2016

HocTap321 chia sẻ Đề thi học kì 1 môn Văn lớp 8 phòng GD & ĐT Quận 5 năm học 2015 -2016

Các em tham khảo Đề thi kì 1 môn Văn lớp 8 của Phòng GD & ĐT Quận 5 – TPHCM năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 90 phút.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 5

ĐỀ THI HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2015-2016

MÔN: VĂN- 8

Thời gian làm bài 90 phút

Câu 1: (3 điểm)

Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Ông vật thi với cháu

Keo nào ông cũng thua, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vẫn chính những điều hay cái đẹp đã mang đến cho ta khoái lạc sẽ phơi bày ta ra trước khổ đau.
The same refinement which brings us new pleasures, exposes us to new pains.
Edward Bulwer
Lytton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên