Lịch Sử 6 -Bài 3: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .Lịch sử 6 -Bài 3: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .Lịch Sử 6 -Bài 3: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .Những nơi tìm thấy dấu tích của Người tối cổI. CON NGƯỜI ĐÃ XUẤT HIỆN NHƯ THẾ NÀO?-Vượn cổ -Người tối cổ -Người tinh khôn.-Người tối cổ (khỏang 3-4 triệu năm ) đi bằng 2 chân, 2 chi trước biết cầm nắm ( Đông Phi, Gia va , Bắc Kinh ).-Sống theo bầy vài chục người , sống lang thang nhờ săn bắt , hái lượm , ngủ trong hang động , biết ghè đẽo đá làm công cụ , biết sử dụng và lấy lửa.-Phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên .-Cuộc sống bấp bênh, ăn lông ở lỗ .

Lịch Sử 6 -Bài 3: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .

Hình Người nguyên thủyLịch Sử 6 -Bài 3: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .Hình Săn voiLịch Sử 6 -Bài 3: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .Biết sử dụng lửa .Lịch Sử 6 -Bài 3: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .Biết chế tạo công cụII. NGƯỜI TINH KHÔN SỐNG NHƯ THẾ NÀO?Lịch Sử 6 -Bài 3: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .Hình Người Tối cổ và Người tinh khôn-Trải qua hàng triệu năm, Người tối cổ trở thành Người tinh khôn , sống cách đây khoảng 4 vạn năm , hầu khắp các châu lục.-Người Tinh khôn sống thành từng nhóm nhỏ gồm vài chục gia đình , có họ hàng với nhau gọi là thị tộc …họ đều làm chung, ăn chung , họ biết trồng trọt và chăn nuôi, làm đồ gốm, dệt vải, làm đồ trang sức ….-Không hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên.III. VÌ SAO XÃ HỘI NGUYÊN THỦY TAN RÃ ?Cách nay khỏang 4000 năm , con người đã phát hiện ra kim loại để chế tạo công cụ .Nhờ đó sản xuất phát triển tạo ra sản phẩm dư thừa , xuất hiện kẻ giàu , người nghèo , dẫn đến xã hội nguyên thủy tan rã nhường chỗ cho xã hội có giai cấp .Bảng so sánhLịch Sử 6 -Bài 3: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .


Lịch Sử 6 -Bài 3: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập

Theo diepdoan.violet.vn​

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi đã đau khổ quá nhiều ở thế giới này để hy vọng vào một thế giới khác.
I have suffered too much in this world not to hope for another.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967