XtGem Forum catalog

Lịch Sử 6 -Bài 3: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .Lịch sử 6 -Bài 3: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .Lịch Sử 6 -Bài 3: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .Những nơi tìm thấy dấu tích của Người tối cổI. CON NGƯỜI ĐÃ XUẤT HIỆN NHƯ THẾ NÀO?-Vượn cổ -Người tối cổ -Người tinh khôn.-Người tối cổ (khỏang 3-4 triệu năm ) đi bằng 2 chân, 2 chi trước biết cầm nắm ( Đông Phi, Gia va , Bắc Kinh ).-Sống theo bầy vài chục người , sống lang thang nhờ săn bắt , hái lượm , ngủ trong hang động , biết ghè đẽo đá làm công cụ , biết sử dụng và lấy lửa.-Phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên .-Cuộc sống bấp bênh, ăn lông ở lỗ .

Lịch Sử 6 -Bài 3: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .

Hình Người nguyên thủyLịch Sử 6 -Bài 3: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .Hình Săn voiLịch Sử 6 -Bài 3: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .Biết sử dụng lửa .Lịch Sử 6 -Bài 3: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .Biết chế tạo công cụII. NGƯỜI TINH KHÔN SỐNG NHƯ THẾ NÀO?Lịch Sử 6 -Bài 3: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .Hình Người Tối cổ và Người tinh khôn-Trải qua hàng triệu năm, Người tối cổ trở thành Người tinh khôn , sống cách đây khoảng 4 vạn năm , hầu khắp các châu lục.-Người Tinh khôn sống thành từng nhóm nhỏ gồm vài chục gia đình , có họ hàng với nhau gọi là thị tộc …họ đều làm chung, ăn chung , họ biết trồng trọt và chăn nuôi, làm đồ gốm, dệt vải, làm đồ trang sức ….-Không hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên.III. VÌ SAO XÃ HỘI NGUYÊN THỦY TAN RÃ ?Cách nay khỏang 4000 năm , con người đã phát hiện ra kim loại để chế tạo công cụ .Nhờ đó sản xuất phát triển tạo ra sản phẩm dư thừa , xuất hiện kẻ giàu , người nghèo , dẫn đến xã hội nguyên thủy tan rã nhường chỗ cho xã hội có giai cấp .Bảng so sánhLịch Sử 6 -Bài 3: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .


Lịch Sử 6 -Bài 3: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY .Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập

Theo diepdoan.violet.vn​

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy luôn nhớ rằng bạn không chỉ có quyền làm một cá nhân, bạn có nghĩa vụ làm điều đó.
Remember always that you not only have the right to be an individual, you have an obligation to be one.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên